Wat is het vormingsmoment?

De zesde staatshervorming biedt Vlaanderen kansen om in te zetten op een ambitieuze hervorming en verbetering van de rijopleiding, met als doel het effectief terugdringen van de ongevallencijfers. Het vormingsmoment voor begeleiders, waarbij rijlesgevers en begeleiders de krachten bundelen, maakt deel uit van een kwalitatieve rijopleiding en wordt verplicht onderdeel vanaf 1 oktober 2017. Het vormingsmoment ondersteunt begeleiders bij hun rol, maakt hen vertrouwd met het te doorlopen leer- en oefenproces, laat hen stil staan bij het engagement en de benodigde kennis, vaardigheden en attitude, met als doel de leerling-bestuurder te laten uitgroeien tot een veilige bestuurder. Doorheen het vormingsmoment ligt de focus op de taak en verantwoordelijkheid van de begeleider.

 

Wie behoort tot de doelgroep?

*Verplicht voor de begeleiders van een leerling-bestuurder: Het begeleidersattest vormt vanaf 1 oktober 2017 een bijkomende formele voorwaarde om voortaan als begeleider vermeld te worden op het voorlopig rijbewijs van de leerling-bestuurder.

**Vrijblijvend voor de leerling-bestuurder.

 

 

Wie geeft het vormingsmoment?

Rijlesgevers geven het vormingsmoment in de praktijk. Hiervoor heeft de rijlesgever een erkende bijscholing inzake het vormingsmoment gevolgd. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft dit vormingsmoment inhoudelijk ontwikkeld waarmee rijlesgevers concreet aan de slag kunnen gaan. Op deze manier vertrekken alle rijlesgevers vanuit dezelfde basis en garandeert het uniformiteit voor het vormingsmoment over de verschillende rijlesgevers in Vlaanderen heen.

 

Het behalen van het begeleidersattest?

Na deelname aan dit vormingsmoment ontvangt de begeleider het begeleidersattest. Leerling-bestuurders die vanaf 1 oktober 2017 bij de gemeente een voorlopig rijbewijs aanvragen, moeten het begeleidersattest voorleggen zodat de begeleider op het voorlopig rijbewijs vermeld kan worden. Het begeleidersattest is 10 jaar geldig.

 

BEKIJK ONS AANBOD

 


Actualiteit rond het voorlopig rijbewijs vanaf 1 oktober 2017 in Vlaanderen:

De minimumstage wordt opgetrokken van 3 naar 9 maanden (de start van deze periode staat vermeld op het voorlopig rijbewijs). De leerling-bestuurder zal minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij/zij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

 

Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs aanvragen bij de gemeente of stad is er een verplicht vormingsmoment voor de begeleider. Voordat men als begeleider vermeld kan worden op het voorlopig rijbewijs van een kandidaat, moet een verplichte vorming van 3 uur gevolgd worden bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur.

 


www.rijbewijzer.be

Zit je nog met vragen over het theoretisch examen, de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs en de desbetreffende begeleiders, de oefenperiode, handige apps en boeken, het praktisch examen,… dan kan je daarvoor terecht op www.rijbewijzer.be