Wat is het vormingsmoment?

De zesde staatshervorming biedt Vlaanderen kansen om in te zetten op een ambitieuze hervorming en verbetering van de rijopleiding, met als doel het effectief terugdringen van de ongevallencijfers. Het vormingsmoment voor begeleiders, waarbij rijlesgevers en begeleiders de krachten bundelen, maakt deel uit van een kwalitatieve rijopleiding en werd verplicht onderdeel vanaf 1 oktober 2017. Vanaf maart 2020 is het vormingsmoment vrijblijvend maar aangewezen. Het vormingsmoment ondersteunt begeleiders bij hun rol, maakt hen vertrouwd met het te doorlopen leer- en oefenproces, laat hen stil staan bij het engagement en de benodigde kennis, vaardigheden en attitude, met als doel de leerling-bestuurder te laten uitgroeien tot een veilige bestuurder. Doorheen het vormingsmoment ligt de focus op de taak en verantwoordelijkheid van de begeleider.

Wie behoort tot de doelgroep?

*Aangewezen / aangeraden voor de begeleiders van een leerling-bestuurder: interessant om met de nodige voorkennis voortaan als begeleider vermeld te worden op het voorlopig rijbewijs van de leerling-bestuurder.

**Vrijblijvend voor de leerling-bestuurder.

Wie geeft het vormingsmoment?

Rijlesgevers geven het vormingsmoment in de praktijk. Hiervoor heeft de rijlesgever een erkende bijscholing inzake het vormingsmoment gevolgd. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft dit vormingsmoment inhoudelijk ontwikkeld waarmee rijlesgevers concreet aan de slag kunnen gaan. Op deze manier vertrekken alle rijlesgevers vanuit dezelfde basis en garandeert het uniformiteit voor het vormingsmoment over de verschillende rijlesgevers in Vlaanderen heen.

Het behalen van het begeleidersattest?

Na deelname aan dit vormingsmoment ontving de begeleider het begeleidersattest. Dit was in de periode oktober 2017 tot maart 2020. In deze periode was het begeleidersattest verplicht om bij de gemeente een voorlopig rijbewijs aan te vragen, zodat de begeleider op het voorlopig rijbewijs vermeld kon worden. Het begeleidersattest is 10 jaar geldig. Sinds maart 2020 is dit geen vereiste meer.

BEKIJK ONS AANBOD


Voorwaarden voor de begeleider(s)

  • Je bent ingeschreven in België en je bent houder en drager van een identiteitsdocument afgegeven in België.
  • Je bent minstens 8 jaar houder en drager van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van de auto waarin je je leerling begeleidt.
  • Je rijbewijs mag niet vervallen zijn. Je mag ook tijdens de laatste 3 jaar niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken waarvoor je geslaagd moet zijn.
  • Je mag niet op het voorlopig rijbewijs van een andere leerling als begeleider vermeld zijn binnen het jaar voor de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs waarop je als begeleider opgenomen wordt. Dat verbod geldt niet voor de begeleiding van:
    • de echtgenoot of persoon met wie je feitelijk of wettelijk samenwoont*
    • de eigen (klein)kinderen, zussen, broers en pleegkinderen
    • de (klein)kinderen, zussen, broers en pleegkinderen van de echtgenoot of persoon met wie je feitelijk of wettelijk samenwoont*

*op basis van je hoofdverblijfplaats in het rijksregister


www.rijbewijzer.be

Zit je nog met vragen over het theoretisch examen, de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs en de desbetreffende begeleiders, de oefenperiode, handige apps en boeken, het praktisch examen,… dan kan je daarvoor terecht op www.rijbewijzer.be