Vormingsmoment in Maaseik

3 uur - aangewezen / aangeraden voor begeleiders

Momenteel vinden de vormingsmomenten plaats in het leslokaal van Rijschool Het Maasland in Maaseik.

 

U kan zich hiervoor inschrijven door:

 

1.Online via onderstaande link. Gelieve de gevraagde gegevens correct in te vullen en het gewenste vormingsmoment aan te duiden. Na inschrijving ontvangt u een mail met verdere gegevens (zoals de betalingsgegevens). Wij vragen om de betaling zo spoedig mogelijk in orde te maken.

 

2.Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Rijschool Het Maasland NV tijdens openingsuren. Zij zullen u doorverwijzen om de inschrijving online te doen.

 

ONLINE INSCHRIJVEN

Schrijf u tijdig in want volzet is volzet!

Een vormingsmoment van 3 uur helpt je als begeleider goed voorbereid aan de slag te gaan. Je krijgt praktische tips om het leer- en oefenproces met je leerling op een veilige en juiste manier aan te pakken. Het is geen test van je kennis van de wegcode. Een vormingsmoment volgen is geen verplichting maar is wel sterk aan te raden.  

 

(Bij te weinig inschrijvingen kan u gecontacteerd worden om een ander moment af te spreken.)

(Bij het niet aanwezig zijn op het gereserveerde vormingsmoment zal de betaalde 20 euro ingehouden worden als administratieve kost.)